Начало
Начало
В А Ж Н О !

Считано от 19.04.2024г. уведомлението за застрахователно събитие се генерира автоматично при подаване на иск чрез клиентския портал.

Уеб базираното приложение за регистрация на застрахователна претенция е разработено с цел удобство на застрахованите лица. То работи денонощно, всеки ден. Офисът на Застрахователя работи от 9.00ч. до 17.30ч. в делнични дни. Това налага преди да бъде регистрирана в информационната система на Застрахователя застрахователната претенция да бъде обработена от експерт за пълнотата на изпратените документи, след което претенцията получава входящ номер. Обработката се извършва в работното време на Застрахователя. След като получите следното съобщение: „В информационната системата на дружеството на {DATE} е регистрирано Ваше уведомление за застрахователно събитие с входящ номер {NUMBER}” започва да тече законовия срок от 15 работни дни, в който Застрахователят се произнася по предявената претенция.

Да поставим заедно начало за едно по-добро бъдеще!