Начало
Начало
В А Ж Н О !

Уеб базираното приложение за регистрация на застрахователна претенция е разработено с цел удобство на застрахованите лица. То работи денонощно, всеки ден. Офисът на Застрахователя работи от 9.00ч. до 17.30ч. в делнични дни. Това налага преди да бъде регистрирана в информационната система на Застрахователя застрахователната претенция да бъде обработена от експерт за пълнотата на изпратените документи, след което претенцията получава входящ номер. Обработката се извършва в работното време на Застрахователя. След като получите следното съобшение: „В информационната системата на дружеството на {DATE} е регистрирано Ваше уведомление за застрахователно събитие с входящ номер {NUMBER}” започва да тече законовия срок от 15 работни дни, в който Застрахователят се произнася по предявената претенция.


Считано от 01.08.2021г. няма да се приемат online уведомления за възстановяване на разходи, които не са попълнени на коректна бланка. Бланката за уведомлението можете да изтеглите от раздел „Документи“ на Клиентския Портал.

Да поставим заедно начало за едно по-добро бъдеще!